Gå til hovedindhold

Landsdækkende samtaleeksperiment på besøg i Guldborgsund Kommune vil ændre relationen mellem mennesker og natur i en mere bæredygtig retning.

Guldborgsund Kommune, kunstfestivalen Metropolis, og kommunens huskunstnere Thomas Seest og Søren Lose inviterer til Talking Landscapes i Vild Park, en unik biodiversitets- og kulturpark ved Guldborgsund Rådhus. Gennem legende samtaleformater undersøger vi i hele uge 37 vores forhold til lokale landskaber og naturen, og lørdag den 17. september kl. 10-17.30 inviteres alle til Vild Park Frø – en hyggelig aktivitetsdag for hele familien i Vild Park.

13. sep. 2022

Indhold

  TALKING LANDSCAPES er et omvandrende folkemøde, der undersøger vores forhold til hinanden, til omverdenen og til naturen gennem iscenesatte samtaler i det danske landskab. I Guldborgsund arrangeres Talking Landscapes i samarbejde med kommunens huskunstnere Søren Lose og Thomas Seest, der blandt andet har etableret Vild Park ved kommunens rådhus. I den forbindelse vil lokale kulturaktører, FGU Lolland-Falster, rådhusets medarbejdere, Kulturtjenesten m.fl. være med til at sætte emnet bæredygtighed, menneske og natur i fokus både i Vild Park og på Guldborgsund Bibliotekerne - Hovedbibliotek i Nykøbing F.

  FÆLLES OM EN BÆREDYGTIG DAGSORDEN
  Samarbejdspartnerne lægger vægt på vigtigheden i et bredt samarbejde om en nødvendig og bæredygtig dagsorden. Formand for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget, Ole K. Larsen, siger: ”Vild Park og Talking Landscapes taler ind i flere af kommunens strategiske temaer og politiske pejlemærker. I udvalget ønsker vi at udvikle flere kultur- og kunstprojekter med fokus på klima og bæredygtig udvikling, der involverer og engagerer alle borgere, ikke mindst vores børn og unge. Personligt synes jeg godt om Vild Parks placering lige ved rådhuset. I starten af september havde vi et velkomstarrangement på Rådhuset for nye borgere, og de tog rigtigt godt imod et besøg i Vild Park, hvor de kunne opleve et eksempel på, hvordan kommunen arbejder med fællesskaber og en bæredygtig dagsorden lige uden for rådhusets vinduer.”

  Kunstnerne Søren Lose og Thomas Seest har været ansat som kommunens huskunstnere siden 2021 under den såkaldte Artist in Residence-ordning ved Statens Kunstfond: ”Vi har et særligt fokus på, hvordan kunsten kan blive en aktiv medspiller i en bæredygtig dagsorden og vores målgruppe er især børn og unge. Vores mange samarbejder med lokale kulturaktører, kunstnere, medarbejdere på Rådhuset, skoler, dagtilbud, Sønderskovhjemmet, naboer, lokale bæredygtighedsaktivister, gymnasieelever med en grøn dagsorden, nationale fonde mv. udvikler sig over tid på dynamisk og organisk måde. Vi er ikke i tvivl om, at samarbejdet med Metropolis kan være med til at skabe nye forbindelseslinjer og måske være retningsgivende for fremtidige samarbejder og en videreudvikling af Vild Park.”

  Metropolis arbejder med kunst i det offentlige rum og planlægger Talking Landscapes sammen med lokale partnere som en del af det treårige projekt Metropolis Landskab. Projektet sætter fokus på natur og landskab gennem kunsten og kunstens evne til at skabe forandring. Kunstnerisk leder af Metropolis, Trevor Davies, siger: ”I en tid, hvor mange af os føler os magtesløse over for verdens tilstand, er der brug for kunstens evne til at forestille sig ’noget andet’, til at sætte fokus på, hvad vi selv kan gøre. Vores nuværende levevis fører til udnyttelse af naturen og skaber konflikter. Med Talking Landscapes vil vi undersøge, hvordan vores måde at interagere med hinanden og med vores omgivelser kan skabe en helt anden måde at leve sammen på – økologisk og socialt bæredygtig med respekt for alle livsformer.”

  OM TALKING LANDSCAPES GULDBORGSUND
  Talking Landscapes vil gennem 6 samtaler sætte fokus på Vild Park og lokale landskaber, samtidig med at der undersøges, hvad borgerne er optaget af, når det gælder vores fælles fremtid og forandringer.

  Alle samtaler foregår i Vild Park/Rådhusparken, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. med mødested ved hovedindgangen til Rådhuset.

  Tirsdag den 13. september gennemføres samtaler for FGU Lolland-Falster samt folk fra skole-, uddannelses- og kulturområdet, og onsdag den 14. september deltager ansatte fra forskellige centre på rådhuset.

  Fredag den 16. september kl. 15.30-18.30: Samtalen TIME LOOP.

  Lørdag den 17. september kl. 13.00-16.00: Samtalen TINGENES RÅD.

  Tilmelding til samtalerne:
  Send en mail til kulturkonsulent Diana Gerlach: dg@guldborgsund.dk. Deltagelse er gratis.

  Alle samtaler er på dansk.
  Til hver samtale er der plads til 20 deltagere.
  Selve samtalen varer ca. 2 timer, men med introduktion til Vild Park, afslutningsritual og et måltid skal du afsætte 3 timer i alt. Det er vigtigt, at du er med hele tiden.
  Der kræves ingen forudsætninger for at deltage, men formatet kræver aktiv deltagelse fra din side, så du skal have lyst til og være åben for at indgå i samtalen.
  Minimumsalder er 16 år.
  Arrangementet afholdes udendørs og evt. overdækket og gennemføres i tilfælde af regn. Hvis vejret er helt umuligt gennemføres samtalen på Rådhuset. Påklædning efter vejret.

  PROGRAM FOR MINIFESTIVALEN VILD PARK FRØ (se desuden vedhæftede flyer).
  Fredag den 16. september:
  Kl. 15.30-18.30: Time loop inkl. mad over bål.

  Lørdag den 17. september:
  Kl. 9.00: Yoga
  Kl. 10.00-13.00: Havearbejde
  Kl. 13.00-16.00: Tingenes Råd
  Kl. 16.00: Mad over bål
  Kl. 17.00: Ormekoncert

  WALKING LANDSCAPES-UDSTILLING PÅ BIBLIOTEKET I NYKØBING F.
  Samtalerne ledsages af en udstilling på Guldborgsund Bibliotekerne og derefter på rådhuset. Udstillingen præsenterer det kunstneriske vandringsprojekt Walking Landscapes fra 2021. I løbet af 10 dage foretog 10 kunstnere 10 vandringer à 12 timer gennem lokale landsskaber. Med udstillingerne kan du nu genopleve disse vandringer og få inspiration fra kunstnerne til at opleve naturen med nye øjne og åbne sanser. Gennem videoer, rutekort, materialer og DIY-guides fortolker kunstnerne landskaberne og tager os med på opdagelse.

  SAMTALEFORMERNE
  Samtalerne er udviklet af den hollandske kunst-/forsker-/aktivistgruppe Building Conversation med teaterinstruktør Lotte van den Berg i spidsen. Gennem de seneste 10 år har de afholdt mere end 300 samtaler rundt om i Europa. De betragter samtalerne som kunstværker, vi træder ind i og skaber sammen.

  Building Conversation står på skuldrene af oprindelige folk i Canada, jesuittermunkene og samtidsfilosofien, og ud fra disse traditioner og teknikker har de udviklet bl.a. de tre samtaleformer, som kommer i aktion i de danske landskaber:

  Tingenes Råd: Her træder menneskene i baggrund ved at give plads og stemme til dyr, planter og fænomener omkring os. Hvad har de at sige om verdens tilstand?

  Time Loop: Her giver vi stemme til vores forfædre og efterkommere og beder om deres perspektiver på aktuelle emner. Hvad ville de mon råde os til?

  Den Umulige Samtale: Her handler det om at sætte farten ned og virkelig lytte til hinanden for at gøre personlige oplevelser til fælles erfaringer og opdage, hvordan vi alle hænger sammen.

  PRESSEKONTAKT: 
  Kulturkonsulent, Diana Gerlach: 25181896, mail: dg@guldborgsund..dk

  Mere Info:
  www.metropolis.dk/category/talking-landscapes
  AIR og VILD-PARK | Guldborgsund Kommune

  FAKTA
  Talking Landscapes er en del af det treårige projekt Metropolis Landskab, der organiseres af Metropolis – Københavns Internationale Teater i samarbejde med partnere i 11 kommuner over hele landet med primær støtte fra Nordea-fonden.

  Metropolis Landskab er et landsdækkende kulturprojekt, der bringer kunst og natur sammen om at skabe værdifulde oplevelser og ny indsigt i de landskaber, der omgiver os. Metropolis Landskab flytter kunsten ud af sine sædvanlige rammer og møder borgerne i landskabet.

  2021: Walking Landscapes blev afholdt med 140 kunstnere, som skabte 140 vandringer i løbet af 140 dage som en opdagelsesrejse og kortlægning af gemte og glemte dele af de danske landskaber.

  2022: Talking Landscapes er 80 iscenesatte samtaler i og om vidt forskellige danske landskaber.

  2023: Performing Landscapes, hvor hvert landskab får sin egen kunstneriske iscenesættelse, fortolkning og forløsning af de potentialer, der er kommet frem gennem de foregående års vandringer og samtaler.

  Se mere på metropolis.dk

  Kalender for Talking Landscapes 2022
  20.-22. maj: København
  27.-29. maj: Bornholm
  2.-4. juni: Silkeborg
  17.-19. juni: Aarhus
  24.-26. juni: Møn
  19.-21. aug.: Aabenraa
  26.-28. aug.: Aalborg
  2.-4. sept.: Skagen
  8.-11. sept.: Randers
  Sept.: Roskilde
  Sept.: Guldborgsund

  Danske samtaleguider
  Disse danske kunstnere vil guide samtalerne i Danmark: antropolog/performancekunstner Maja Ejrnæs, digter Shekufe Tadayoni Heiberg, aktionsfilosof Oleg Koefoed, performancekunstner Annika B. Lewis, performancekunstner Vera Maeder, biavler/antropolog Oliver Maxwell, performancekunstner Nanna Rosenfeldt-Olsen, designer/fotograf/kurator Maja Kristine Christensen og performer Ana Luiza Ulsig.

  Talking Landscapes er en del af det treårige projekt Metropolis Landskab 2021-23 organiseret af Metropolis – Københavns Internationale Teater med støtte fra Nordea-fonden og i samarbejde med og med støtte fra de lokale partnere. I Guldborgsund er projektet desuden støttet af Statens Kunstfond og lokale puljer.