Gå til hovedindhold

Kondemnering - problemer med dårlige boliger, skimmelsvamp og fugt

Oplever du skimmelsvamp og fugt i en bolig, eller tænker du at boligen er så dårlig at den ikke bør bebos, kan du kontakte kommunen med henblik på at få afdækket problemet.

Udlejning

Indhold

  Oplever du skimmelsvamp og fugt i en bolig, eller tænker du at boligen er så dårlig at den ikke bør bebos, kan du kontakte kommunen med henblik på at få afdækket problemet.

  Kommunen vurderer omfanget af problemet, og vurderer hvor meget sundhedsfare der er i boligen.
  I alvorlige tilfælde kan kommunen træffe beslutning om at der skal ske en genhusning af lejeren. En genhusning sker i tæt samarbejde med lejeren. Boligen kan herefter ikke genudlejes før end den er istandsat.

  Er du lejer kan du kontakte kommunen gratis for at få afdækket problemet i din bolig. Du bør altid have henvendt dig til din udlejer, for at forsøge at få problemet udbedret inden du kontakter Guldborgsund Kommune.

  Er du udlejer, og ønsker at få afklaret om der er et sundhedsmæssigt problem i din udlejningsbolig, kan du også kontakte os.

  Er du nabo, pårørende eller andet, kan du også henvende dig til kommunen omkring dårlige boliger og/eller dårlige boligforhold.

  Alle sager forsøges at være dialogbaseret.

  Kommunens boligkoordinator tager ikke stilling til lejeretsmæssige tvister mellem en lejer og en udlejer.

  • Luft ud flere gange om dagen.
  • Luft ud i 8-10 min. med gennemtræk. På denne måde nedbringes luftfugtigheden bedst muligt i din bolig.
  • Undgå at tørre tøj indendørs.
  • Benyt de ventilationsmuligheder der er i din bolig. Emhætte, ventilation på badeværelse, ventiler og andet.
  • Sikre en god og jævn varme i din bolig.
  • Have en tilstrækkelig rengørings standard.
  • Undgå at have for mange møbler og effekter op ad kolde ydervægge.
  • Sikre at klimaskærmen er i orden.
  • Udbedre evt. kuldebroer.
  • Sikre at lejer kan opvarme lejemålet godt, jævnt og tilstrækkeligt. Det kan være svært for mange lejere at opvarme sin bolig med gamle el-paneler der er dyre i brug, samt med olie fyr. Det er tilrådeligt med opvarmningsformer der ikke er så dyre for lejeren.
  • Sørge for at der er ventilation i køkken og bad.
  • Sikre at boligen er tilstrækkeligt isoleret.
  • Sikre at der er god mulighed for at tørre tøj i forbindelse med lejemålet.

  Sikre at der er tilstrækkelig og effektiv bortledning af regnvand fra lejemålet.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Kondemnering

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send digital post (kræver MitID)