Gå til hovedindhold
Dyr

Hobbydyrehold

Information om hobbydyrehold

Indhold

  Reglerne for dyrehold afhænger af antallet af dyr, og om du bor i eller uden for byzone/sommerhusområde eller områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv. 

  I byzone- og sommerhusområder m.v. kan du holde op til 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger. Er hundeholdet større end dette, betragtes det som erhvervsmæssigt, og skal overholde en række betingelser (nyt vindue)

  Der er ikke tilladt at have svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold i ovenfor nævnte områder.

  Der kan søges om dispensation til ovennævnte ikke erhvervsmæssige dyrehold i disse områder hos kommunen. 

  Hønsehold i byerne

  Der er mulighed for hold af op til 8 høns og 1 hane i byzone- og sommerhusområde på visse betingelser.

  Du skal dog sikre dig, at de altid bliver på din grund, og ikke generer naboerne. Samtidig må der ikke opstå uhygiejniske forhold eller forhold som tiltrækker skadedyr som eksempelvis mus og rotter.

  Vi har et gældende Hønseregulativ, som skal overholdes, hvis man ønsker at have fuglehold – herunder høns, duer og andre fugle, i byzone, sommerhusområder m.v. Regulativet er lavet for at begrænse gener i form af for eksempel støj, lugt og fluer. Du finder regulativet her (nyt vindue).

  Byggetilladelse til hønsehus
  Skal du bygge et hønsehus, skal du være opmærksom på regler for anmeldelse til kommunen, og kan ses på vores side om byggeri (nyt vindue).

  Du må gerne have hobbydyrehold, hvis du bor i landzonen. Du behøver ikke at anmelde det, hvis du har et dyrehold, som ligger under grænsen for, hvad der betragtes som erhvervsmæssigt.