Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Ny handleplan for landdistriktsudvikling: forsøgsordning i Eskilstrup

Guldborgsund Kommune er i gang med at udvikle en ny handleplan for landdistriktsudvikling, der skal give retning til kommunens strategiske arbejde med at fremme udviklingen i landdistrikterne. Samarbejdet omkring landdistriktsudvikling involverer både Center for Teknik & Miljø og Center for Borger & Branding, og målet er at s...

10. jul. 2024

Indhold

  Et af de samarbejder Guldborgsund Kommune er indgået i er med organisationen Styregruppe 44 i Eskilstrup, som går ud på, at den lokale organisation selv er frontløber på udviklingen. Der er tale om en forsøgsordning, som har været i gang siden starten af året, og begge parter er begejstret for samarbejdet hidtil.  

  Styregruppe 44 er et lokalt samarbejde og netværk, hvis formål er at skabe værdi i byen via fælles arrangementer og fælles planlægning og prioritering af, hvordan Eskilstrup fysisk kan udvikles og præsenteres. Et af de projekter, som styregruppen står bag, er områdets kommende aktivitetsplads på græsarealet bag Eskilstruphallen, som blandt er støttet med midler fra Guldborgsund Kommune.

  I Eskilstrups udviklingsproces har Guldborgsund Kommune nu sat sig i stolen som samarbejdspartner til Styregruppe 44, som selv går forrest med egne idéer, aktiviteter og tiltag. Guldborgsund Kommunes rolle er at tilbyde sparring og dele viden om de processer, som landsbyordningen påbegynder. Styregruppe 44 er med andre ord selv i front på udviklingen. 

  Tanken bag projektet er at undersøge hvordan en tværfaglig tilgang og samarbejde på tværs af kommunens områder kan støtte og styrke et lokalsamfund, hvor lokalsamfundet selv bestemmer retningen. 

  ”Under et oplysende og givende borgermøde i Eskilstrup tilbage i februar var det tydeligt at se, hvordan de lokale kræfter brænder for udviklingen af både området og fællesskabet. De har deres egne drømme og deres egne mål, og dem vil de opnå med deres egen inspirerende tilgang. Og det vil vi gerne forsøge at understøtte på bedst mulige vis. På den måde er vi fælles om udviklingen, men det er Eskilstrup selv, der sætter retningen for udviklingen” siger Ole K. Larsen, formand for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget og fortsætter: 

  ”Vi evaluerer løbende på projektet, så alle i det store samarbejde kan dele erfaring og på sigt styrke tilgangen til udvikling i landdistrikterne yderligere.” 

  Samarbejdet, hvor lokalområdet selv er med til at definere, hvordan fremtiden skal se ud, er interessant, fortæller Helle Kjørup fra Styregruppe 44.  

  ”Vi har altid samarbejdet, men det er meget mere interessant og relevant, når vi er med i processen. Når vi kommer med nogle ønsker, er der meget mere, der kan lade sig gøre, når vi selv indgår i dialogen.”

  Det er ikke alle i Eskilstrup, der har tid til at deltage i samarbejdet, så derfor forsøger Styregruppe 44 at formidle al aktivitet på bedst mulige vis, siger Helle:

  ”Vi har prøvet at få endnu flere med til vores møder, men der er rigtig mange der allerede er meget engageret i foreningslivet og andre lokale initiativer. Derfor opdaterer vi alle andre så meget som muligt, og alle har haft mulighed for at være med. Vores vigtigste agenda er at vores arbejde er transparent for alle i Eskilstrup, og det arbejder vi fortsat med.”

  Det er dog ikke kun Eskilstrup, der er i fokus, når emnet hedder landdistriktsudvikling.  

  Aktuelle udviklingsprojekter i landdistrikterne

  Mens udviklingen af handlingsplanen for landdistriktsudviklingen står på, fortsættes de igangværende initiativer i Guldborgsund.

  Sakskøbing Byrum

  Guldborgsund Kommune har i samarbejde med en ressourcegruppe bestående af medlemmer fra Sakskøbings foreninger, virksomheder og kulturliv sat Sakskøbing på dagsordenen. Igennem borgermøder og dialog er borgernes visioner for ”det gode liv” i Sakskøbing blevet defineret, og der er sat fokus på at understøtte byens stedbundne potentialer som f.eks. havnen samt at forbinde byens steder fysisk og mentalt, så de sammen kan skabe et varieret byliv.

  "Vi har udarbejdet en helhedsplan med 13 indsatser i og omkring byen. Herefter har resursegruppen udvalgt to projekter ud fra planen. Det drejer sig om forbedringen af forbindelsen ned til havnen, som vil styrke forholdene for de bløde trafikanter mellem bymidten og havnen, samt anlægget af Havneparken, der skal give plads til ophold, leg og mindre events. Med de fantastiske samarbejder, der er blevet etableret, forventer vi, at begge indsatser er færdiggjort inden sommeren 2025” siger Jesper Blomberg, formand for Teknik, Klima og Miljøudvalget.

  Læs mere om Sakskøbing Byrum her.

  Destination Sydfalster og Skelby 

  Udviklingen af Destination Sydfalster er sat i gang. Over de næste 15-20 år skal området udvikles til én samlet destination, der tager udgangspunkt i den eksisterende turisme, og konkret vil man arbejde med at udvide sæsonen og styrke erhvervslivet og områdets attraktioner.

  Derudover er et centralt fokusområde i øjeblikket udviklingen af vandreruten, som vil binde Sydfalster sammen ved hjælp af en rekreativ oplevelsesrute, der forventes at stå klar i 2025.

  Læs mere om Destination Sydfalster her.

  Vandrerute– Fra Stubbekøbing til Sydfalster 

  Vandreruten er ikke kun begrænset til Sydfalster. Der arbejdes på at udvide ruten nordpå, så natur- og vandreoplevelsen starter i Stubbekøbing, og via nord- og østkyst bringer de besøgende hele vejen til Danmarks sydligste punkt og videre op ad vestkysten. Er man ikke en ihærdig og erfaren vandrer, er det selvfølgelig også muligt at besøge dele af ruten og få en helt unik oplevelse i naturen. 

  På Nordøstfalster, der rummer både Stubbekøbing-, Horbelev- og Hesnæs-områderne, er flere aktører desuden i færd med forskellige projekter, hvor både Guldborgsund Kommune, foreningslivet og det lokale erhvervsliv har interesser for udviklingen. 

  Grøn pulje Nysted

  Når et nyt vedvarende energianlæg etableres, skal ejeren af anlægget indbetale et beløb til Grøn Pulje, som borgerne i lokalområdet herefter kan ansøge om. Pengene til Grøn pulje indbetales af udvikleren af energianlægget og administreres af Guldborgsund Kommune.  

  I januar åbnede Guldborgsund Kommune op for ansøgninger til Grøn Pulje Nysted, og siden da er flere projekter støttet med midler fra herfra. I april i år blev der blandt andet tildelt støttemidler til byens julemarked og den lokale skytteforening.

  Læs mere om Grøn pulje her.

  Kontakt

  Helle Kjørup

  Telefon: 25265912

  E-mail: helle_kjoerup@hotmail.com

  Formand for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

  Ole K. Larsen

  Telefon: 25 18 03 98

  E-mail: byokl@guldborgsund.dk

  Formand for Teknik, Klima og Miljøudvalget

  Jesper Blomberg

  Telefon: 40 19 44 90

  E-mail: byjb@guldborgsund.dk

  Kommunikationsmedarbejder

  Laurids Erhardsen

  Telefon: 25182619

  E-mail: lerh@guldborgsund.dk