Gå til hovedindhold

Underretning - er du bekymret for et barn

Hvis du får viden eller mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under vilkår, der er skadelige for barnet/den unge, skal du underrette kommunen.

Indhold

  Hvem har pligt til underrette?

  Du har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis et barn eller en ung udsættes for omsorgssvigt, vold, seksuel krænkelse eller mistrives. Alle underretninger vil blive undersøgt, og du vil altid modtage en kvittering, når du har indgivet en underretning.

  Ansatte i kommunen og personer, der arbejder med børn og unge i det private eller i foreninger og fritidsliv, har en skærpet pligt til at underrette kommunen, hvis de bliver bekymret.

  Hvordan underretter jeg?

  Du kan underrette enten skriftligt eller mundtligt. Underretningen vil blive læst og behandlet indenfor 24 timer.

  Skriftlig underretning

  Ved hjælp af nedenstående links finder du information om, hvordan du underretter, hvordan du kan gøre det anonymt, og du kan finde links til mere information.

  Underret om børn/unge (nyt vindue)

  Underret om børn/unge - anonym (nyt vindue)

  Mundtlig underretning

  Hvis du vil underrette mundtligt, kan du indenfor kommunens åbningstid ringe og tale med dagvagten i Børn & Familie på telefon 54 73 34 54 (0-14 år) og Ungeenheden på telefon 25 18 21 11 (15-17 år).

  Underretning udenfor kommunens åbningstid

  Når kommunen har lukket, kan du i meget alvorlige og akut opståede problemer kontakte politiet på telefon 114.

  Kun for myndigheder

  Myndigheder, som har en sikkermail løsning, der understøtter direkte adressering/tunnelmail kan sende sikkert.

  Klik her for at sende en besked (nyt vindue)

  Beredskabsplaner

  Guldborgsund Kommunes beredskab til håndtering, forebyggelse og opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge består af en Beredskabsplan, som beskriver, hvordan ledere og medarbejdere ansat i kommunen skal handle, når der opstår en bekymring, mistanke eller viden om, at et barn eller en ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

  Beredskabet har til formål at styrke og støtte den forebyggende indsats og tidlige opsporing af børn og unge, som har været udsat for overgreb. Beredskabet vil danne en fælles ramme for, hvordan kommunen ønsker, at alle professionelle, der har med børn og unge at gøre, skal agere ved overgreb på børn og unge.

  Klik her for at læse Beredskabsplanen - hjælp til børn og unge, der er udsat for overgreb - version 2024 (nyt vindue)

  Guldborgsund Kommunes beredskab til forebyggelse og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier består af en Beredskabsplan, som beskriver, hvordan ledere og medarbejdere ansat i kommunen skal handle, når der opstår en bekymring, mistanke eller viden om, at et barn eller en ung udsættes for nogle af disse ting.

  Beredskabet har til formål at styrke, koordinere og målrette den eksisterende og mere generelle indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier.

  Som medarbejder kan du drøfte din bekymring med nærmeste leder, kommunens myndighedsafdelinger (Børn & Familie for aldersgruppen 0-14 år samt Unge & Uddannelse for aldersgruppen 15-17 år) og/eller Guldborgsund Kommunes Ressourceperson & SSP+/Exit-koordinator hvis du ønsker råd og vejledning.

  Links

   

   

  Lovgivning

  Klik her for at læse Beredskabsplanen - negativ social kontrol (nyt vindue)

  Denne handleguide er et elektronisk supplement til Guldborgsund Kommunes beredskabsplan til håndtering af overgreb, negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. I handleguiden finder du en guide til, hvad du skal gøre i en given situation og hvem du skal kontakte.

  Klik på linket her for at komme til handleguiden.

  Familierådgivning og akut hjælp

  Forældre kan få rådgivning og hjælp i forskellige situationer, fx økonomisk hjælp, vejledning om opdragelse og boligforhold. Kommunen skal hjælpe anonymt og mange organisationer tilbyder også hjælp og rådgivning.

  Rådgivninger i alfabetisk rækkefølge

  I alvorlige situationer, hvor du har brug for hjælp med det samme, skal du ringe 1-1-2.

  Kommunen og andre kan give råd og hjælp

  Kommunen skal hjælpe dig, hvis du har brug for rådgivning og hjælp.

  Også private organisationer tilbyder rådgivning, hvor du kan henvende dig anonymt. Fx kan du skrive, chatte, ringe og sende sms til Børnetelefonen. Ring gratis til Børnetelefonen: 116 111.

  Hvis du har brug for, at en voksen støtter dig, når du skal i kontakt med kommunen, kan Børnetelefonen hjælpe dig med en bisidder.

  Hos Mindhelper.dk kan du få viden og råd om alt fra kærestesorg og ensomhed til angst og depression. Du kan også skrive til brevkassen, hvis du har brug for et godt råd. Du er 100 % anonym.

  Borger.dk har en side med gode råd og hjælp, hvis dine forældre skal skilles.

  Sorglinjen er en hjælp til alle pårørende og efterladte - fra 13-113 år. Du kan få kontakt via telefon, chat, sms og brevkasse.

  Hvis du er bekymret for en medborgers ve og vel, skal du kontakte kommunen.

  Hvis det er et barn, har du pligt til at underrette kommunen.

  Der findes krisecentre og kriserådgivninger fordelt over hele landet og for både kvinder og mænd. De fleste fungerer på privat basis, men nogle har en overenskomst med kommunen. Fælles for dem alle er, at der er åbent for mennesker i krise. Nogle har også mulighed for at give husly for en kortere periode.

  Hvis du står i en akut situation med boligmangel og er enlig forsørger eller en familie med børn, kan du kontakte kommunen. Hvis du er enlig forsørger kan du desuden kontakte Forælder Fonden.

  Kommunen kan i nødstilfælde hjælpe med at anvise en almen bolig til enlige eller par, som har et akut boligbehov, og kommunen vurderer, at du eller I ikke selv er i stand til at løse problemet på en rimelig måde.

  På borger.dk kan du læse mere om at flytte og om forskellige måder at bo på, og du kan melde flytning digitalt.

  Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Offerrådgivning er ikke behandling eller terapi men mental førstehjælp og en hjælp til at komme videre.

  Hjælpen er landsdækkende og gratis. Rådgiverne har tavshedspligt, og du kan kontakte dem hele døgnet.

  10.07.2024 13.18

  Skrevet af borger.dk

  Se også