Gå til hovedindhold

Underretning - er du bekymret for et barn

Hvis du får viden eller mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under vilkår, der er skadelige for barnet/den unge, skal du underrette kommunen.

 • Læs op

Indhold

  Hvem har pligt til underrette?

  Du har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis et barn eller en ung udsættes for omsorgssvigt, vold, seksuel krænkelse eller mistrives. Alle underretninger vil blive undersøgt, og du vil altid modtage en kvittering, når du har indgivet en underretning.

  Ansatte i kommunen og personer, der arbejder med børn og unge i det private eller i foreninger og fritidsliv, har en skærpet pligt til at underrette kommunen, hvis de bliver bekymret.

  Hvordan underretter jeg?

  Du kan underrette enten skriftligt eller mundtligt. Underretningen vil blive læst og behandlet indenfor 24 timer.

  Skriftlig underretning

  Ved hjælp af nedenstående links finder du information om, hvordan du underretter, hvordan du kan gøre det anonymt, og du kan finde links til mere information.

  Underret om børn/unge

  Underret om børn/unge - anonym (nyt vindue)

  Kun for myndigheder

  Myndigheder, som har en sikkermail løsning, der understøtter direkte adressering/tunnelmail kan sende sikkert direkte til underretning@guldborgsund.dk

  Mundtlig underretning

  Hvis du vil underrette mundtligt, kan du indenfor kommunens åbningstid ringe og tale med dagvagten i Familie & Forebyggelse på telefon 25 18 02 05 (0-14 år) og Ungeenheden på telefon 25 18 21 11 (15-17 år).

  Underretning udenfor kommunens åbningstid

  Når kommunen har lukket, kan du i meget alvorlige og akut opståede problemer kontakte politiet på telefon 114.

  Vold og seksuelle overgreb

  Guldborgsund Kommunes beredskab til håndtering, forebyggelse og opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge består af en handleguide, som beskriver, hvordan ledere og medarbejdere ansat i kommunen skal handle, når der opstår en bekymring, mistanke eller viden om, at et barn eller en ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

  Beredskabet har til formål at styrke og støtte den forebyggende indsats og tidlige opsporing af børn og unge, som har været udsat for overgreb. Beredskabet vil danne en fælles ramme for, hvordan kommunen ønsker, at alle professionelle, der har med børn og unge at gøre, skal agere ved overgreb på børn og unge.

  Klik her for at læse Handleguiden version 2.0 - 2019 (nyt vindue)

  14.09.2020 10:06

  Familierådgivning og akut hjælp

  Hvor kan forældre få rådgivning?

  Forældre kan få rådgivning og hjælp i forskellige situationer, fx økonomisk hjælp, vejledning om opdragelse og boligforhold. Kommunen skal hjælpe anonymt og mange organisationer tilbyder også hjælp og rådgivning.

  Rådgivninger i alfabetisk rækkefølge
  Hvor kan børn og unge få rådgivning?

  I alvorlige situationer, hvor du har brug for hjælp med det samme, skal du ringe 1-1-2.

  Kommunen, Børnetelefonen og andre kan give råd og hjælp

  Kommunen skal hjælpe dig, hvis du har brug for rådgivning og hjælp.

  Også private organisationer tilbyder rådgivning, hvor du kan henvende dig anonymt. Fx kan du skrive, chatte, ringe og sende sms til Børnetelefonen. Ring gratis til Børnetelefonen: 116 111.

  Hvis du har brug for, at en voksen støtter dig, når du skal i kontakt med kommunen, kan Børnetelefonen hjælpe dig med en bisidder.

  Borger.dk har en side med gode råd og hjælp, hvis dine forældre skal skilles.

  Rådgivning ved sygdom eller død

  Sorglinjen er en hjælp til alle pårørende og efterladte - fra 13-113 år. Du kan få kontakt via telefon, chat, sms og brevkasse.

  Skrevet af borger.dk

  Kontakt

  Center for Familie & Forebyggelse

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)